Σχετικά με την Άνοια

Σχετικά με την Άνοια

Posted · Add Comment

Οι νοητικές λειτουργίες αποτελούν ένα ανώτερο επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας και αφορούν στη σύνθετη επεξεργασία των ερεθισμάτων, που το άτομο αντιλαμβάνεται, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό του περιβάλλον. Η νοητική έκπτωση λόγω γήρατος είναι μια φυσική διαδικασία. Σχετικά με τη μνήμη, τα προβλήματα μνήμης είναι αναμενόμενα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας […]

Αϋπνία

8 τρόποι αντιμετώπισης της αϋπνίας!

Posted · Add Comment

Ο ύπνος διατηρεί την ζωή. Τα ζώα στα εργαστήρια που που έχουν στερηθεί του ύπνου τελείως έχουν πεθάνει (Rechtschaffen, Bergmann, Everson, Kushida & Gilliland, 1989) και το ίδιο μπορεί να υποτεθεί για τους ανθρώπους. Πολλές διαταραχές του ύπνου μπορεί να είναι απειλητικές για το ίδιο το άτομο είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η αϋπνία σχετίζεται με […]