Πότε είναι η σωστή στιγμή να αρχίσω ψυχοθεραπεία;

Posted · Add Comment

Δεν υπάρχει σωστή στιγμή! Ο καθένας από εμάς έχει τη δική του σωστή στιγμή!  Καλό όμως είναι να ξεκινούμε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όχι αφού προηγουμένως έχουμε παρουσιάσει ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα.