Οδηγός για την Καλή Ζωή

Posted · Add Comment

Στους καιρούς που ζούμε, η υιοθέτηση νέων τρόπων σκέψης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων είναι αναγκαία. Το βιβλίο «Οδηγός για την Καλή Ζωή» του Irvine William, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση με έναν τρόπο όμως, όχι κατευθυντικό, αλλά τροφοδοτικό για σκέψη και αναστοχασμό.

Εκδόσεις: Ίκαρος