”Ο καταξιωτικός τρόπος στην εποπτεία”

Posted · Add Comment

Από την παρουσίαση της δουλειάς μας “Ο καταξιωτικός τρόπος στην εποπτεία” μαζί με μία ομάδα εκλεκτών συναδέλφων στο συμπόσιο “The Appreciative Way”.

Ο καταξιωτικος τροπος στην εποπτεία