Μαζί με τους νέους γονείς

Posted · Add Comment

“Μαζί με τους νέους γονείς”

Σεμινάρια για νέους γονείς, σε μικρές ομάδες

Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στους νέους γονείς, γίνονται η αφορμή για μια εκπαίδευση στη ζωή εν γένει! Επειδή γονιός δεν γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι με αγάπη, σεβασμό και αυτοπαρατήρηση!

Συντονίζει η Μιρέλλα Βλάσση

Διάρκεια: Τέσσερις μήνες, κάθε δεύτερη εβδομάδα

Έναρξη: Διευθέτηση του προγράμματος μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες γονείς

Πληροφορίες: 210-8023010

 "Μαζί με τους νέους γονείς"