“Η ζωή είναι μπροστά”

Posted · Add Comment

“Η ζωή είναι μπροστά”

Ομάδες εμψύχωσης εφήβων.

Στόχος των εφηβικών ομάδων είναι η διαχείριση των φόβων των εφήβων μπροστά στα καινούργια βήματά τους στη ζωή, η συμφιλίωση με τον ενήλικο βίο, η βελτίωση των σχέσεων με τους γονείς και η δόμηση εμπιστοσύνης με τα νέα πρόσωπα που έρχονται στη ζωή τους, με έμφαση στην σωστή επικοινωνία.

Εμψυχώνει η Μιρέλλα Βλάσση.

Διάρκεια: Τρεις μήνες, κάθε δεύτερο Σάββατο.

Έναρξη: 12 Νοεμβρίου 2016

Πληροφορίες: 210-8023010

onlyhuman events